PROPOZICE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • TERMÍN: 1.4. - 30.4. 2021 pouze pro členy oddílu atletiky SKP Nymburk
 • MÍSTO: Atletický stadion Nymburk, Kovanická 1976
 • ROČNÍK: 26. ročník (od roku 1996)
 • DÉLKA ZÁVODŮ
 • 10 000 m (kategorie muži a ženy)
 • 100 m - 2700 m (děti a mládež)
 • KAPACITA: 300 běžců
 • STARTOVNÉ
 • xxx Kč pro předem přihlášené
 • xxx Kč v den závodu
 • děti a mládež zdarma

 KATEGORIE 10 KM

 • A - muži do 39 let
 • B - muži 40 - 49 let
 • C - muži 50 - 59 let
 • D - muži 60 - 69 let
 • E - muži nad 70 let
 • F - ženy do 34 let
 • G - ženy 35 - 44 let
 • H - ženy 45 - 54 let
 • I - ženy nad 55 let

ROZPIS KATEGORIÍ A ČASOVÝ POŘAD

ČAS STARTU     KATEGORIE                                                     DÉLKA ZÁVODU

                      děvčata do 5 let - ročník narození 2016 a mladší                                100 m

                      chlapci do 5 let - ročník narození 2016 a mladší                                  100 m

                      dívky 6-7 let - ročník narození 2014-2015                                            200 m

                       chlapci 6-7 let - ročník narození 2014-2015                                        200 m

                      dívky 8-9 let - ročník narození 2012-2013                                            350 m

                      chlapci 8-9 let - ročník narození 2012-2013                                         350 m

                      dívky 10-11 let - ročník narození 2010-2011                                           350 m

                      chlapci 10-11 let - ročník narození 2010-2011                                        350 m

                       mladší žákyně - ročník narození 2008-2009                                     700 m

                        mladší žáci - ročník narození 2008-2009                                          700 m

                       starší žákyně - ročník narození 2006-2007                                     1 500 m

                       starší žáci - ročník narození 2006-2007                                          1 500 m

                       dorostenky - ročník narození 2004-2005                                       2 700 m

                       dorostenci - ročník narození 2004-2005                                        2 700 m

                       průběžně vyhlášení výsledků dětských a mládežnických kategorií

                        start hlavního závodu mužů a žen                                                10 000 m

                       vyhlášení výsledků hlavního závodu

INFORMACE K ZÁVODU

 • PREZENTACE: V den závodu v prostorách atletického stadionu nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie.
 • ČASOVÝ LIMIT: 90 minut
 • PŘIHLÁŠKY

 • 10 km - do 1. dubna 2021 u oddílových trenérů atletiky.

 • Dětské a mládežnické kategorie do 1. dubna 2021 u oddílových trenérů atletiky.

 • FINANČNÍ ODMĚNY: Finanční odměny dle možností pořadatele. 

 • CENY: Ve všech kategoriích pro 1. - 3. místo diplom + medaile.

 • ŠATNY: U startu a cíle v areálu atletického stadionu. 

 • OSTATNÍ USTANOVENÍ: 

 • Pořadatel závodu neodpovídá za vzniklé škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo s jeho návštěvou. Za odložené věci a věci uložené v šatnách pořadatel závodu neručí.

 • Každý závodník běží na vlastní nebezpečí a odpovídá za svůj fyzický i psychický stav.